Προβολή όλων των 9 αποτελεσμάτων

Πορτάκια Κουζίνας από την ΜΑΚΞΥΛ.

Οι μελαμίνες της ΜΑΚ ΞΥΛ καλύπτουν πλήρως τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές π.χ. αντοχή στη χάραξη, αντοχή στα χημικά και στο ράγισμα (cracking test) όπως αυτές προβλέπονται στα ακόλουθα ΕΝ 14322 : 2004, EN 14323 : 2004 και ΕΝ 438-2 : 2005.

Πορτάκια Κουζίνας

Πορτάκι 719

Πορτάκια Κουζίνας

Πορτάκι 718

Πορτάκια Κουζίνας

Πορτάκι 323

Πορτάκια Κουζίνας

Πορτάκι 390

Πορτάκια Κουζίνας

Πορτάκι 399

Πορτάκια Κουζίνας

Πορτάκι 398

Πορτάκια Κουζίνας

Πορτάκι 290

Πορτάκια Κουζίνας

Πορτάκι 291

Πορτάκια Κουζίνας

Πορτάκι 420